Art Pane Home

< Back to Art Books
< Previous    Next > Art Monographs of Israeli Painters and Sculptors - List 2

Collectible Art Books and Artists' Monographs

Mordechai Levanon, Samuel Tepler, Menachem Shemi, Chaim Atar and Emmanuel Ronkin 

***

Mordechai Levanon: Artist and his work by David Giladi

מרדכי לבנון - אמן ויצירתו מאת דוד גלעדי, מבוא - חיים הזז, אחרית דבר - נחום גוטמן

Mordechai Levanon: Artist and his work by David Giladi - מרדכי לבנון - אמן ויצירתו מאת דוד גלעדי

In its striving after the sublime, the restless soul of the Israeli artist Mordechai Levanon (1901-1968) knew no peace. Levanon's work is an expression of this striving - looking at his pictures, one feels like the laying bare of the soul's tangible layers. Written on Levanon's canvasses are the struggles he has endured and his works tell of what the artist has undergone himself. Sometimes you cower with him beneath those threatening structures, built up block upon block, purple with grey, grey with brown and a brief suggestion of white and blue between - you are a nonentity, a helpless speck before the triumphant spectacle towering over you.

 

Mordechai Levanon - Artist and his work by David Giladi

Mordechai Levanon - Artist and his work by David Giladi

 

מדברי הסופר חיים הזז בפתיחת תערוכת מרדכי לבנון בחודש אב-אוגוסט 1968:

"אין כוח בפי לפרש את טיב הצבע של לבנון. הצבע הוא שנוגע בחלל הריק ועושה מעשה בראשית ובורא עולם ומלואו, ולא עוד אלא מתגבר עליו, על כבדו, על הגולמי ועל ההכרחי שבו, ומגשר על התהום שבין הטבע לבין החירות. זה הישג רוחני. התגלות. אינך יודע פירוש הדברים כל צרכם - הם מתגלים לך על ידי הארה שנופלת עליך כסערה משולהבת."

 

ביקורת תערוכה של מרדכי לבנון מאת הצייר נחום גוטמן ברשימה שנכתבה לעיתון דבר ב-11 לפברואר 1944:

Nachum Gutman on Mordechai Levanon - ביקורת תערוכה מאת נחום גוטמן - מרדכי לבנון אמן ויצירתו - Click to Zoom

Nachum Gutman on Mordechai Levanon paintings 1944  Art Book - Nachum Gutman on Mordechai Levanon - ביקורת תערוכה מאת נחום גוטמן - מרדכי לבנון אמן ויצירתו

"התערוכה של מ. לבנון בגלריה בבית הבימה אינה נותנת לי מנוחה. אני חוזר ונכנס לתוכה, אני מביט בעינים פקוחות: הפתוס של לבנון - פתוס אמיתי, משכנע. הוא מלא התפעלות מדבקת. צייר זה נטל על עצמו מטען כבד. הוא אינו מטפל בדברים קלים, פרחים או מראות נוף נעימים. ארץ ישראל שבתמונותיו יש לה מובן עמוק, היסטורי. ירושלים ועצי הזית - יש בהם אקטואליות של זמננו. משא נפש. אגדה. לא ממותקת. יש לו טונליות מיסטית. כולנו ציירנו את סלעי ירושלים. הוא השיג משהו מיוחד. תמונותיו של לבנון: הר בית, קבר שמעון הצדיק, עצי זית, נוף, ראש פינה ומזרח ירושלים עשויות בכוח ביטוי רב. הן מדברות בעדן. הן בעלות תוכן, סוערות ומוכיחות. הוא מצייר מתוך איזה צו שבלב ולא מתוך תורה שלמד. פועל בפרדסים ובעמודי החשמל - הגליל העליון וירושלים עשו אותו לצייר."

Hardcover: 88 pages + 31 pages of text in English, 53 plates mostly in color
Publisher: Ezavon Mordechai Levanon, Jerusalem, 1st illustrated edition (1970)  
Language: English & Hebrew

Price: Call

References:
Biography of Mordechai Levanon - The Painter of Israeli Magical Poetic Landscape Paintings
Mordechai Levanon - Pencil Drawing - View of Jerusalem
Mordechai Levanon - Aquarelle Painting - View of Safed

***

Monografia Di Samuel Tepler by Mario Lepore

שמואל טפלר - מונוגרפיה מקיפה, מבוא - מאריו לאפורה


Monografia Di Samuel Tepler by Mario Lepore - שמואל טפלר - מונוגרפיה מקיפה, מבוא - מאריו לאפורה - Click to Zoom

Monograph on Samuel Tepler by Mario Lepore Art Book - Monografia Di Samuel Tepler by Mario Lepore - שמואל טפלר - מונוגרפיה מקיפה, מבוא - מאריו לאפורה

For Samuel Tepler, painting must be only painting, he is not interested in narrating. When choosing a theme, he chooses it because the theme is most suitable for being translated and so become a pretext for being painted, that is, a pretext for using the language of color and form, that does attract him and which he feels to be perfect for poetical translation. Tepler is, without doubt, a poet: for him the most simple motive will be sufficient to make an image in which he can concentrate the essence of the contemplated reality, then covered and adorned derived by the ideas form and color have suggested to him as pictorial and plastic discovery. His artistic view, expressed without hesitation, includes at the same time his own emotions, his own vibrations in front of a stretch of inspiring nature.

A beautiful monograph with many color reproductions published, by Il Cigno, Milan, with a high-level introduction in English and Italian by the well-known art writer Mario Lepore.

 

Monografia Di Samuel Tepler by Mario Lepore - שמואל טפלר - מונוגרפיה מקיפה, מבוא - מאריו לאפורה

Monografia Di Samuel Tepler by Mario Lepore

 

שמואל טפלר נחשב "צייר של ציירים" ולדעתי הוא משורר של צבע וצורה שמרקמי הנוף וחפצי הפנים הדוממים שהוא בוחר לצייר משמשים אותו כנקודת התחלה. האלבום היפיפה הזה הוצא לאור במילאנו ב-1971 וכולל סקירת מבוא מקיפה של הסופר וחוקר האמנות האיטלקי מריו לפורה Mario Lepore ו-40 רפרודוקציות איכותיות של עבודות השמן של טפלר.

Hardcover: 24 pages of text + 40 plates in full color
Publisher: Edizioni il Cigno, Milano, 1st edition (1971), Numbered Copy 630  
Language: English & Italian

Price: Call

References:
Samuel (Shmuel) Tepler - Harbor View - Oil on Canvas
Samuel (Shmuel) Tepler - Interior: Still Life - Oil on Canvas
Biography of Samuel Tepler - Shmuel Tepler - A Distinctive Jewish Painter

***

Menachem Shemi: 48 Pictures with Select Letters and Drawings by Moshe Basok

מנחם שמי : 48 תמונות ומבחר אגרות ורישומים מאת משה בסוק, מבוא א. קולב

Menachem Shemi: 48 Pictures with Select Letters and Drawings by Moshe Basok

Menachem Shemi: 48 Pictures with Select Letters and Drawings by Moshe Basok

 

Menachem Shemi (1897-1951) experienced contemporary painting styles but always through deep self-examination and never by self-disparagement and resignation. He is a great colorist - the colorfulness of his painting surely derives from the appearance of the Israeli landscape, but at the same time it attains a life of its own that directly affects the senses and deepens the viewer's emotional experience.

 

Menachem Shemi: 48 Pictures with Select Letters and Drawings by Moshe Basok

מנחם שמי הוא צייר אמיץ שלא התפשר. לא על המשך החיים והיצירה בארץ אוכלת בניה ולא על דרכו האמנותית - חיפוש בלתי פוסק אחר שלמות של צבע, כתם וצורה.

Hardcover: 165 pages of text + 16 pages of introduction in English, 41 reproductions in color and in black and white
Publisher: Hakibbutz Hameuchad; 1st illustrated edition (1958)  
Language: English & Hebrew

Price: Call

 

***

Chaim Atar by Zusia Efron

חיים אתר - אפתקר מאת זוסיה אפרון

Chaim Atar by Zusia EfronChaim Atar by Zusia Efron

Chaim Atar by Zusia Efron

 

Chaim Atar, Aptekar, (1902 - 1953) was one of the first artists in the Kibbutz Movement and is well known for his powerful portrait paintings. He was a self-taught artist who began painting in Ein Harod in around 1924-1925. Despite the difficult economic and physical conditions of that time, he succeeded in guarding his intimate creative artistic space in the collective ideological community of the Kibbutz. In 1938 he founded the Ein Harod Museum of Art - Mishkan LeOmanut which was the first rural museum in Israel.

 

Chaim Atar by Zusia Efron

 

חיים אתר (אפתקר), מראשוני הציירים בתנועה הקיבוצית ומייסד המשכן לאמנות בעין חרוד - צייר דיוקנאות סוער בהבעתו ועצמתי בצבעיו.

Hardcover: 113 pages, 17 reproductions in color, 22 reproductions in black and white
Publisher: Mishkan LeOmanut Museum of Art, Ein Harod Israel; 1st illustrated edition (1975)  
Language: English & Hebrew

ASIN: B0006E1D24, B002JHLS3K

Price: $45

***

Emmanuel Ronkin: 1941-1967 - Paintings and Drawings

A preface by Dr. Haim Gamzu, "The Artist as a Young Man" by Yitzhak Ronkin, "Emmanuel Ronkin's Art " by Pesell Freedberg, "A Lonely Musician" by Ezra Zussman

עמנואל רונקין: ציורים ורישומים - הקדמה של ד"ר חיים גמזו ומאמרים מאת פסל פרידברג ועזרא זוסמן

Emmanuel Ronkin: 1941-1967 - Paintings and DrawingsEmmanuel Ronkin: 1941-1967 - Paintings and Drawings

Emmanuel Ronkin: 1941-1967 - Paintings and Drawings

 

Emmanuel Ronkin (1941-1967) main artistic interest lay in the nude female form - the young women in his paintings have a subtle dreamy expression on their faces - the contrast between their sensual bodies and the spiritual expression on their faces is remarkable.

 

Emmanuel Ronkin: 1941-1967 - Paintings and Drawings

עמנואל רונקין אמר - "תמיד בוער כאן משהו..."

Hardcover: 80 pages, 17 reproductions in color, 22 reproductions in black and white
Publisher: Sifriat Poalim and Al Hamishmar; 1st illustrated edition (1969)  
Language: English & Hebrew

ASIN: B0007ANAOG, B0006CRHO4, B000PWFLHA

References:
Art Monographs of Israeli Painters and Sculptors - List 1
Art Monographs of Israeli Painters and Sculptors - List 3

Price: Call

Item: B1010 - Israeli Painters Monographs

 

 

info@artpane.com

Dan Levy - Art Pane Home of Art Books


< Back to Art Books
< Previous    Next >