ציור ופיסול רבעון לאמנות פלסטית - עורך דן צלקה - Back To List of Vintage Israeli Art Magazines

Israeli Art Magazine Painting and Sculpture - Quarterly of Plastic Art - ציור ופיסול רבעון לאמנות פלסטית - עורך דן צלקה  

Dan Levy - Art Pane Home of Vintage Art Magazines