שיר של הציירת מירית כהן - הומאז' לדוד אבידן - מחוץ למדבר הנשואין - 1972 - A poem by Mirit Cohen - Homage to David Avidan - Back To List of Paintings

A Poem by Mirit Cohen - Homage to David Avidan - שיר של מירית כהן - הומאז לשיר של דוד אבידן : מחוץ למדבר הנשואין

Dan Levy - Art Pane Home of Original Paintings and Sculptures